Psychologische begeleiding
voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Werkwijze

Aanmelding

Hebben jullie een vraag of willen jullie graag een afspraak maken, dan kunnen jullie telefonisch of via email contact opnemen. Verwijzers (school, artsen, CLB, ...) kunnen ook contact opnemen met een vraag, maar de aanmelding moet steeds door de ouders of de jongere gebeuren.

Intake

Elke begeleiding start met een intake. In één of meerdere gesprekken wordt alle relevante informatie verzameld en gepeild naar jullie hulpvraag en verwachtingen. Met jullie toestemming worden verwijzers gecontacteerd. Op het einde van deze fase bekijken we samen of De Boomhut een antwoord kan bieden op jullie vraag, moest dit niet zo zijn dan bekijken we de doorverwijsmogelijkheden.

Begeleiding

Begeleiding kan onder verschillende vormen. Een kind of jongere kan individueel of met het gezin komen. Dit is afhankelijk van de situatie.

Verder worden er ook groepstrainingen aangeboden. Dit zijn kleine groepen van kinderen, jongeren of ouders die werken rond een thema zoals sociale vaardigheden.

De werkvorm (gesprekken, speltherapie, actie- en creatieve technieken) van de begeleiding wordt mee door jullie bepaald.

De duur van de begeleiding is moeilijk te voorspellen, deze is afhankelijk van vele factoren. Meestal wordt er gestart met wekelijkse begeleiding van 50 minuten.

Adviesgesprekken

Deze gesprekken met de ouders vinden regelmatig plaats tijdens de begeleiding van het kind of de jongere. Hier wordt het huidige functioneren van het kind of de jongere en zijn of haar vooruitgang besproken.

Overleg

Er kunnen steeds overlegmomenten plaatsvinden op vraag van de ouders of de jongere met bijvoorbeeld de school.

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek is ook mogelijk in de Boomhut. De nadruk ligt vooral op onderzoek op het vlak van beleving, intelligentie, aandacht en concentratie. Ander diagnostisch onderzoek is mogelijk op vraag.