Psychologische begeleiding en voedingsadvies
voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Doukje Sel

Hallo!

Mijn naam is Doukje Sel en ik ben kinder- en jongerenpsychologe en psychotherapeute in De Boomhut.

Mijn eerste ervaringen met het werken met kinderen en jongeren deed ik op als monitor op verschillende speelpleinen en als vertrouwensleerling op het KA Brasschaat. Sinds 2001 was ik altijd op één of andere manier actief in het jeugdwerk. Ik koos dan ook met volle overtuiging voor de studie Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent (2004-2009). Ik behaalde in 2009 ook mijn basislevel Sherborne.

Van September 2009 tot augustus 2015 was ik werkzaam op het Provinciaal CLB Antwerpen. Hier deed ik vooral ervaring op op het vlak van leer- en ontwikkelingsstoornissen, handelingsgericht werken, socio-emotionele problemen, leren studeren en studieloopbaanbegeleiding.

Verder werkte ik van juni 2010 tot september 2012 ook in de groepspraktijk Oppad te Aalter. Hier deed ik individuele en gezinsbegeleidingen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Samen met Delphine en Els organiseerde ik verschillende info-avonden (faalangst, grenzen stellen, pubergedrag, enz.) en een kleuterkamp.

Omdat ik het belangrijk vind om steeds verder te groeien, volgde ik de vierjarige Postgraduaat "Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie" (2011-2015) aan de Universiteit Antwerpen. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en mijn expertise verder uit te breiden, volg ik regelmatig een interessante studiedag die aansluit bij mijn werk.

In november 2012 startte ik de groepspraktijk "De Boomhut" in de Grensstraat 128 te Putte-Kapellen. Hier werk ik zelf als psychologe en psychotherapeute met kinderen en jongeren. Buiten de groepspraktijk werk ik momenteel nog als supervisor voor Keshet.

Ik ben erkend door de Psychologencommisie (erkenningsnummer 862109679) en aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen zoals VVKP , BFP en VVCEPC.

Kimberly Calemyn

Mijn naam is Kimberly Calemyn en ik ben een Master in de Klinische Psychologie. Samen met mijn collega's van de Boomhut zal ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden.

In het middelbaar behaalde ik het diploma Jeugd-en Gehandicaptenzorg en in 2013 studeerde ik af als Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de Lessius Hogeschool. Daarna behaalde ik een Master in de Klinische Psychologie aan de Open Universiteit Antwerpen. Tijdens mijn studies liep ik stage in verschillende internaten en scholen voor buitengewoon onderwijs en het CLB waar ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleidde. Ik deed aan diagnostiek en kwam in aanraking met verschillende leer- en gedragsstoornissen.

Omdat ik een heel leergierig persoon en permanente vorming belangrijk vind om kwaliteit te kunnen leveren, volgde ik nog een opleiding tot stress- en burnout coach bij YourCoach in Gent. Tijdens deze opleiding werden methodieken aangeleerd om cliënten met stress te leren omgaan en dit om te zetten in positieve energie. Omdat de doelgroep kinderen mij altijd heeft aangesproken volgde ik nog een opleiding kindercoach, waar het belangrijk is om zich te focussen op de kwaliteiten van de kinderen en hun ouders. Verschillende thema's kwamen aan bod zoals faalangst, leerstoornissen, pesten, omgaan met onzekerheid, mindfullness voor kinderen, omgaan met agressie, assertiviteit, ...

Momenteel volg ik de vierjarige opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Educatieve Academie in Berchem en ben ik mij aan het specialiseren in het geven van psychotherapie met assistentie van dieren.

Hans Van Droogenbroeck

Hallo,

Mijn naam is Hans Van Droogenbroeck en ik ben Master in de ontwikkelings- en klinische psychologie (UGent - 1988) en ook systeemtheoretisch psychotherapeut (InteraktieAkademie - 2000).

In De Boomhut richt ik mij tot adolescenten en volwassenen.

Ik heb 19 jaren lang als psycholoog en coördinator gewerkt in een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg en heb dan ook bijzondere belangstelling voor ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD), emotionele en gedragsproblemen en opvoedingsvraagstukken.

Voor de behandeling van angsten en trauma, depressie en persoonlijkheidsmoeilijkheden gebruik ik methodes zoals EMDR, ACT en SCHEMATHERAPIE.

Ik hecht er veel belang aan om de persoonlijke en sociale krachten te activeren, steeds met de cliënt als absolute manager van zijn hulpvraag en therapeutisch traject.

Ik ben erkend door de Psychologencommissie, BFP en VVKP

Nathalie Heyman

Hallo, mijn naam is Nathalie Heyman. Als orthopedagoge werk ik in De Boomhut met kinderen, jongeren en hun ouders.

Al van jongs af aan gaat mijn interesse uit naar het werken met kinderen en jongeren. Ik engageerde me als monitor en later ook als kampverantwoordelijke bij verschillende vakantie- en speelpleinwerkingen. Ik koos dan ook zonder twijfelen voor de opleiding pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Mijn studie combineerde ik met vrijwilligerswerk binnen bijzondere jeugdzorg en met begeleidingen bij My Sherpa/Educadomo waar ik als studiecoach aan de slag ging.

Binnen mijn opleiding heb ik me toegelegd op gedrags- en opvoedingsproblemen en de begeleiding van gezinnen. Opvoeden is een groeiproces. Gevuld met leuke momenten waarvan je volop kan genieten. Maar evengoed met momenten waarop je merkt dat het moeilijk loopt en dat je op zoek moet gaan naar een aanpak die beter werkt voor jezelf en je kinderen. Samen met jullie wil ik een antwoord vinden op de vraag: "Hoe kunnen we het gedrag of de moeilijkheden van je kind of jullie gezin begrijpen binnen zijn ontwikkelingsfase en zijn context?" Ik kan hierbij werken rond opvoedingsondersteuning, ouder- en gezinsbegeleiding en gedragsmoeilijkheden. Vanuit een krachtgerichte benadering en positieve opvoedingsgedachte, help ik jullie opnieuw op weg.

Naast mijn werk in De Boomhut ben ik werkzaam binnen bijzondere jeugdzorg waarbij ik ouders, kinderen en ruimer netwerk begeleid in vastgelopen opvoedingssituaties. Zo heb ik zicht op een brede waaier aan gezinssystemen, moeilijkheden en steunbronnen en werk ik met verschillende methodieken.

Als orthopedagoog vind ik het belangrijk weet te hebben van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Zo volg ik regelmatig extra opleidingen of bijscholing om een goede begeleiding te kunnen realiseren.

Ik ben geregistreerd bij de Vereniging voor Orthopedagogen (VVO 1710472). Meer informatie hierover is terug te vinden op VWO.

Barbara Vandeleene

Mijn naam is Barbara Vandeleene en ik leer kinderen en jongeren hoe ze beter kunnen studeren. Van opleiding ben ik Master in de Handels- en Bestuurswetenschappen. Ik volgde ook de lerarenopleiding en ging aan de slag als leerkracht in ASO, TSO en BSO. Ik heb zowel wiskunde, wetenschappen, economie en boekhouden, geschiedenis, maar ook talen gegeven in de verschillende richtingen.

Na tien jaar besloot ik het roer om te gooien en ging ik terug naar de schoolbanken. Ik behaalde een bachelor in autisme aan de Plantijn Hogeschool. Datzelfde jaar volgde ik ook een opleiding tot Zorgtrajectbegeleider bij de VZW ZitStil zodat ik ook kinderen en jongeren met AD(H)D beter zou kunnen ondersteunen. In de jaren daarna volgde ik ook verschillende opleidingen en workshops in binnen- en buitenland.

In 2009 richtte ik de Structuurpraktijk op waar jongeren één tot meerdere uren studiebegeleiding per week volgen.

Momenteel werk ik ook als Gon-begeleidster. Samen met de leerkracht, zorgcoördinator en de ouders ondersteun ik kinderen en tieners met verschillende leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Vanaf 2016 kan je me ook vinden in De Boomhut waar ik kinderen en jongeren in enkele sessies efficiënter leer studeren. In de loop van het schooljaar zullen we ook verschillende workshops organiseren. Dit schooljaar starten we alvast met een workshop voor kinderen van de derde graad van de lagere school en een workshop voor tieners van de eerste graad van de secundaire school.