Psychologische begeleiding voor kinderen, jongeren en hun ouders

Doukje Sel

Hallo!

Mijn naam is Doukje Sel en ik ben kinder- en jongerenpsychologe in De Boomhut.

Mijn eerste ervaringen met het werken met kinderen en jongeren deed ik op als monitor op verschillende speelpleinen en als vertrouwensleerling op het KA Brasschaat. Sinds 2001 was ik altijd op één of andere manier actief in het jeugdwerk. Ik koos dan ook met volle overtuiging voor de studie Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.

In mijn laatste jaar op de Universiteit Gent deed ik stage (2008-2009) in een cognitief gedragstherapeutisch georiënteerd revalidatiecentrum. Tijdens mijn stage deed ik ervaring op met kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen. Ik behaalde tijdens mijn stage ook mijn basislevel Sherborne en deed op verschillende plekken ervaring op.

Ik werk sinds september 2009 deeltijds op het Provinciaal CLB Antwerpen, waar vanuit een handelingsgericht kader wordt gewerkt. Hier deed ik vooral ervaring op op het vlak van leer- en ontwikkelingsstoornissen, socio-emotionele problemen, leren studeren en studieloopbaanbegeleiding.

In juni 2010 startte ik ook in de groepspraktijk Oppad te Aalter, waar iedereen vanuit zijn kader samenwerkt. Hier deed ik individuele en gezinsbegeleidingen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Samen met Delphine en Els organiseerde ik verschillende info-avonden (faalangst, grenzen stellen, pubergedrag, ...) en een kleuterkamp.

In november 2012 verhuisde ik terug van Gent naar Kapellen. Ik moest hierdoor afscheid nemen van de groepsprakijk Oppad en besloot een praktijk te starten met de naam "De Boomhut" in de Grensstraat 128 te Putte-Kapellen. Verder ben ik ook lid van de Gemeentelijke Adviesraad Omtrent het Gezien, Opvoeding en Kinderopvang (GOKI) in Kapellen.

Omdat ik het belangrijk vind om steeds verder te groeien, volg ik momenteel de vierjarige Postgraduaat "Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie" aan de Universiteit Antwerpen. Buiten deze wekelijkse opleiding ga ik regelmatig naar een interessante studiedag die aansluit bij mijn werk.

Ik ben erkend door de Psychologencommisie (erkenningsnummer 862109679) en aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen zoals VPPK , BFP en VVCEPC.

Laura Vingerhoedt

Hallo!

Mijn naam is Laura Vingerhoedt en ik ben kinder- en jongerenpsychologe in De Boomhut en zal Doukje vervangen tijdens haar zwangerschap. Ook zal ik, samen met haar, kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden doorheen hun groeiproces.

Mijn eerste contact met het werken met jongeren begon als vrijwilliger in jeugdhuis De Wapper in 2001. Hier kwamen jongeren een fijne tijd beleven buiten de schoolbanken. De idee om later met kinderen en jongeren te werken werd hierdoor versterkt waardoor ik overtuigd koos voor een opleiding psychologie.

In 2005 begon ik als vrijwilliger bij de AKABE-scouting als leidster. Dit is een scoutsgroep voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of mentale beperking. Hier worden activiteiten georganiseerd zoals: knutselen, zwemmen, koken, voetballen, ...

Momenteel ben ik als vrijwilliger aan de slag bij TEJO (Therapeuten voor Jongeren) te Antwerpen waar kinderen en jongeren gratis psychologische begeleiding/ondersteuning krijgen.

Ik ben in 2012 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als klinisch psychologe en heb in mijn laatste jaar (2011-2012) stage gelopen in het CLB voor kinderen van de basisschool. Tijdens deze stage kwam ik in contact met verschillende problematieken zoals leerstoornissen, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen,... waar ik samen met de ouders van het kind naar een oplossing zocht.

Mijn eerste werkervaring in 2012 was als leefgroepbegeleidster in een centrum voor integrale gezinszorg waar kinderen en jongeren, samen met hun ouders tijdelijk opgevangen worden. Naast de dagelijkse begeleiding en opvang stond ik in voor het diagnostische luik, namelijk het afnemen en verwerken van intelligentietesten. In 2013 was ik opvoedster/studiemeester op verschillende internaten. Hier kwam ik in contact met kinderen en adolescenten die naast studiebegeleiding ook sociaal-emotionele ondersteuning nodig hadden. Dit heeft mijn inzichten in psychologische begeleiding verruimd.

Om mijn vaardigheden te blijven ontwikkelen start ik begin oktober 2013 met een vierjarige Postgraduaat "Integratieve Psychotherapie" aan de Academie Integratieve Psychologie en Psychotherapie te Zoersel (Antwerpen). Daarnaast neem ik geregeld deel aan dagopleidingen/seminaries.

Ik ben erkend door de Psychologencommisie (erkenningsnummer: 842112408).

Marian Cardoen

Hallo!

Mijn naam is Marian Cardoen en ik ben jongeren- en volwassenpsycholoog in de Praktijk voor Relaxatie- en Psychotherapie te Broechem, en het Diagnosecentrum DLO te Lier.

In 2009 ben ik samen met Doukje afgestudeerd aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog. Tijdens mijn laatste jaar liep ik stage in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef te Bornem. Daar leerde ik te functioneren onder tijdsdruk, snel bekend te raken met een zeer brede waaier van problematieken en diagnostisch materiaal, behandelingsplannen uit te werken, en efficiënt samen te werken binnen een multidisciplinair team.

Nadat ik werkervaring heb opgedaan bij de Christelijke Mutualiteit en Stad Gent, ben ik in 2013 gestart als zelfstandig psycholoog in de Praktijk voor Relaxatie- en Psychotherapie. Vanaf september 2013 breidde ik mijn zelfstandige activiteit uit en begon ik ook in het Diagnosecentrum DLO. Sinds 2013 ben ik werk ik ook deeltijds in het Provinciaal CLB Antwerpen. Tijdens de zomermaanden ondersteun ik mee de groeikampen die georganiseerd worden door de praktijk De Boomhut.

Om mezelf te blijven ontwikkelen als psycholoog start ik in oktober 2014 met een vierjarige Postgraduaatopleiding in de Integratieve Psychotherapie van de Universiteit Antwerpen.

Ik ben erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 852112005) en ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen en de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen.