Psychologische begeleiding en voedingsadvies
voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Doukje Sel

Hallo!

Mijn naam is Doukje Sel en ik ben kinder- en jongerenpsychologe en psychotherapeute in De Boomhut.

Mijn eerste ervaringen met het werken met kinderen en jongeren deed ik op als monitor op verschillende speelpleinen en als vertrouwensleerling op het KA Brasschaat. Sinds 2001 was ik altijd op één of andere manier actief in het jeugdwerk. Ik koos dan ook met volle overtuiging voor de studie Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent (2004-2009). Ik behaalde in 2009 ook mijn basislevel Sherborne.

Van September 2009 tot augustus 2015 was ik werkzaam op het Provinciaal CLB Antwerpen. Hier deed ik vooral ervaring op op het vlak van leer- en ontwikkelingsstoornissen, handelingsgericht werken, socio-emotionele problemen, leren studeren en studieloopbaanbegeleiding.

Verder werkte ik van juni 2010 tot september 2012 ook in de groepspraktijk Oppad te Aalter. Hier deed ik individuele en gezinsbegeleidingen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Samen met Delphine en Els organiseerde ik verschillende info-avonden (faalangst, grenzen stellen, pubergedrag, enz.) en een kleuterkamp.

Omdat ik het belangrijk vind om steeds verder te groeien, volgde ik de vierjarige Postgraduaat "Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie" (2011-2015) aan de Universiteit Antwerpen. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en mijn expertise verder uit te breiden, volg ik regelmatig een interessante studiedag die aansluit bij mijn werk.

In november 2012 startte ik de groepspraktijk "De Boomhut" in de Grensstraat 128 te Putte-Kapellen. Hier werk ik zelf als psychologe en psychotherapeute met kinderen en jongeren. Buiten de groepspraktijk werk ik momenteel nog als supervisor voor Keshet.

Ik ben erkend door de Psychologencommisie (erkenningsnummer 862109679) en aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen zoals VVKP , BFP en VVCEPC.

Kimberly Calemyn

Mijn naam is Kimberly Calemyn en ik ben een Master in de Klinische Psychologie. Samen met mijn collega's van de Boomhut zal ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden.

In het middelbaar behaalde ik het diploma Jeugd-en Gehandicaptenzorg en in 2013 studeerde ik af als Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de Lessius Hogeschool. Daarna behaalde ik een Master in de Klinische Psychologie aan de Open Universiteit Antwerpen. Tijdens mijn studies liep ik stage in verschillende internaten en scholen voor buitengewoon onderwijs en het CLB waar ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleidde. Ik deed aan diagnostiek en kwam in aanraking met verschillende leer- en gedragsstoornissen.

Omdat ik een heel leergierig persoon en permanente vorming belangrijk vind om kwaliteit te kunnen leveren, volgde ik nog een opleiding tot stress- en burnout coach bij YourCoach in Gent. Tijdens deze opleiding werden methodieken aangeleerd om cliënten met stress te leren omgaan en dit om te zetten in positieve energie. Omdat de doelgroep kinderen mij altijd heeft aangesproken volgde ik nog een opleiding kindercoach, waar het belangrijk is om zich te focussen op de kwaliteiten van de kinderen en hun ouders. Verschillende thema's kwamen aan bod zoals faalangst, leerstoornissen, pesten, omgaan met onzekerheid, mindfullness voor kinderen, omgaan met agressie, assertiviteit, ...

Momenteel volg ik de vierjarige opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Educatieve Academie in Berchem en ben ik mij aan het specialiseren in het geven van psychotherapie met assistentie van dieren.

Barbara Vandeleene

Mijn naam is Barbara Vandeleene en ik leer kinderen en jongeren hoe ze beter kunnen studeren. Van opleiding ben ik Master in de Handels- en Bestuurswetenschappen. Ik volgde ook de lerarenopleiding en ging aan de slag als leerkracht in ASO, TSO en BSO. Ik heb zowel wiskunde, wetenschappen, economie en boekhouden, geschiedenis, maar ook talen gegeven in de verschillende richtingen.

Na tien jaar besloot ik het roer om te gooien en ging ik terug naar de schoolbanken. Ik behaalde een bachelor in autisme aan de Plantijn Hogeschool. Datzelfde jaar volgde ik ook een opleiding tot Zorgtrajectbegeleider bij de VZW ZitStil zodat ik ook kinderen en jongeren met AD(H)D beter zou kunnen ondersteunen. In de jaren daarna volgde ik ook verschillende opleidingen en workshops in binnen- en buitenland.

In 2009 richtte ik de Structuurpraktijk op waar jongeren één tot meerdere uren studiebegeleiding per week volgen.

Momenteel werk ik ook als Gon-begeleidster. Samen met de leerkracht, zorgcoördinator en de ouders ondersteun ik kinderen en tieners met verschillende leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Vanaf 2016 kan je me ook vinden in De Boomhut waar ik kinderen en jongeren in enkele sessies efficiënter leer studeren. In de loop van het schooljaar zullen we ook verschillende workshops organiseren. Dit schooljaar starten we alvast met een workshop voor kinderen van de derde graad van de lagere school en een workshop voor tieners van de eerste graad van de secundaire school.