Psychologische begeleiding en voedingsadvies
voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Doukje Sel

Hallo!

Mijn naam is Doukje Sel en ik ben kinder- en jongerenpsychologe en psychotherapeute in De Boomhut.

Mijn eerste ervaringen met het werken met kinderen en jongeren deed ik op als monitor op verschillende speelpleinen en als vertrouwensleerling op het KA Brasschaat. Sinds 2001 was ik altijd op één of andere manier actief in het jeugdwerk. Ik koos dan ook met volle overtuiging voor de studie Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent (2004-2009). Ik behaalde in 2009 ook mijn basislevel Sherborne.

Van September 2009 tot augustus 2015 was ik werkzaam op het Provinciaal CLB Antwerpen. Hier deed ik vooral ervaring op op het vlak van leer- en ontwikkelingsstoornissen, handelingsgericht werken, socio-emotionele problemen, leren studeren en studieloopbaanbegeleiding.

Verder werkte ik van juni 2010 tot september 2012 ook in de groepspraktijk Oppad te Aalter. Hier deed ik individuele en gezinsbegeleidingen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Samen met Delphine en Els organiseerde ik verschillende info-avonden (faalangst, grenzen stellen, pubergedrag, enz.) en een kleuterkamp.

Omdat ik het belangrijk vind om steeds verder te groeien, volgde ik de vierjarige Postgraduaat "Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie" (2011-2015) aan de Universiteit Antwerpen. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en mijn expertise verder uit te breiden, volg ik regelmatig een interessante studiedag die aansluit bij mijn werk.

In november 2012 startte ik de groepspraktijk "De Boomhut" in de Grensstraat 128 te Putte-Kapellen. Hier werk ik zelf als psychologe en psychotherapeute met kinderen en jongeren. Buiten de groepspraktijk werk ik momenteel nog als supervisor voor Keshet.

Ik ben erkend door de Psychologencommisie (erkenningsnummer 862109679) en aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen zoals VVKP , BFP en VVCEPC.

Wilma Bouterse

Hallo!

Mijn naam is Wilma Bouterse en ik ben diëtist en voedingsdeskundige in De Boomhut.

Ik heb altijd al interesse gehad om met kinderen en jongeren te werken. Mijn interesse werd versterkt tijdens het geven van zwemles aan jonge kinderen. Ik vind het geweldig om te zien hoe veel kinderen kunnen en willen leren en hoe zij zich ontwikkelen. Ik heb daarom twee jaar de lerarenopleiding gevolgd, maar kwam er in de loop van de tijd achter dat ik op een andere manier mensen wilde helpen.

Door mijn interesse in voeding, chemie, biologie en de medische wereld en hoe deze onderwerpen elkaar beïnvloeden, ben ik de opleiding tot diëtist gaan volgen. Hierbij komt ook voor een groot gedeelte het "onderwijzen" bij kijken, maar kan ik meer aandacht en een betere begeleiding geven die is afgestemd op de individuele behoeften van de kinderen en jongeren.

Mijn afstudeeropdracht bij de opleiding tot diëtist heb ik gedaan in het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis, waarbij ik onderzoek heb gedaan naar de behandeling en follow-up van kinderen met ondervoeding of een hoog risico op ondervoeding. Ik vond het belangrijk om zo een bijdrage te kunnen leveren in het verbeteren van dieetbehandelingen bij kinderen en jongeren, om hun herstel te ondersteunen.

Omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn, is het van groot belang dat zij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling goed verloopt. Als een kind niet voldoende, of te eenzijdig eet dan kan dit de ontwikkeling verstoren. Door voedingsproblemen op jonge leeftijd op te lossen, kun je verdere problemen op latere leeftijd beperken. Ik vind het daarom belangrijk om hierin ondersteuning te bieden vanuit mijn expertise. Omdat ieder kind uniek is, geef ik altijd een voedingsadvies dat is afgestemd op de persoonlijke behoeften. De behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en up-to-date, doordat ik steeds bijscholingen volg.

Ik ben lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten en ben aangesloten bij het RIZIV, met erkenningsnummer: 5-64088-64-601. Ik ben in Nederland geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici met KP-nummer: 19911544789.

Ann-Sofie Mathé

Hallo!

Mijn naam is Ann-Sofie Mathé en ik ben klinisch psychologe en psychotherapeute in opleiding in De Boomhut.

Mijn eerste ervaringen in het jeugdwerk deed ik op bij speelplein De Speelmicroob als animator. Ik werkte in het weekend bij als kindergrimeur in de zoo van Antwerpen, en ontdekte zo mijn passie voor het werken met kinderen en jongeren.

Na mijn studies heb ik in verschillende CLB's gewerkt, waar ik onder andere diagnostisch werk bij kinderen en jongeren verrichte (IQ-tests, ADHD-screening, enz.). Vervolgens ben ik bij CKG De Kleine Parachute aan de slag gegaan, een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, waar ik deel uitmaakte van een mobiel team dat gezinsbegeleiding aan huis bood. Ik werkte er zowel met ouders als met kinderen rond allerlei moeilijkheden (echtscheidingssituaties, opvoedingsvragen, contextuele problemen, enz).

Momenteel volg ik een bijkomende, vierjarige opleiding systeempsychotherapie aan het I.P.R.R. (Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie). Buiten De Boomhut ben ik ook in dienst bij AZ Sint-Maarten, waar ik als systeemtherapeut op de PAAZ werk.

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en ben aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen, zoals VVKP en BFP.

Barbara Vandeleene

Mijn naam is Barbara Vandeleene en ik leer kinderen en jongeren hoe ze beter kunnen studeren. Van opleiding ben ik Master in de Handels- en Bestuurswetenschappen. Ik volgde ook de lerarenopleiding en ging aan de slag als leerkracht in ASO, TSO en BSO. Ik heb zowel wiskunde, wetenschappen, economie en boekhouden, geschiedenis, maar ook talen gegeven in de verschillende richtingen.

Na tien jaar besloot ik het roer om te gooien en ging ik terug naar de schoolbanken. Ik behaalde een bachelor in autisme aan de Plantijn Hogeschool. Datzelfde jaar volgde ik ook een opleiding tot Zorgtrajectbegeleider bij de VZW ZitStil zodat ik ook kinderen en jongeren met AD(H)D beter zou kunnen ondersteunen. In de jaren daarna volgde ik ook verschillende opleidingen en workshops in binnen- en buitenland.

In 2009 richtte ik de Structuurpraktijk op waar jongeren één tot meerdere uren studiebegeleiding per week volgen.

Momenteel werk ik ook als Gon-begeleidster. Samen met de leerkracht, zorgcoördinator en de ouders ondersteun ik kinderen en tieners met verschillende leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Vanaf 2016 kan je me ook vinden in De Boomhut waar ik kinderen en jongeren in enkele sessies efficiënter leer studeren. In de loop van het schooljaar zullen we ook verschillende workshops organiseren. Dit schooljaar starten we alvast met een workshop voor kinderen van de derde graad van de lagere school en een workshop voor tieners van de eerste graad van de secundaire school.

Kimberly Calemyn

Mijn naam is Kimberly Calemyn en ik ben een Master in de Klinische Psychologie. Samen met mijn collega's van de Boomhut zal ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden.

In het middelbaar behaalde ik het diploma Jeugd-en Gehandicaptenzorg en in 2013 studeerde ik af als Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de Lessius Hogeschool. Daarna behaalde ik een Master in de Klinische Psychologie aan de Open Universiteit Antwerpen. Tijdens mijn studies liep ik stage in verschillende internaten en scholen voor buitengewoon onderwijs en het CLB waar ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleidde. Ik deed aan diagnostiek en kwam in aanraking met verschillende leer- en gedragsstoornissen.

Omdat ik een heel leergierig persoon en permanente vorming belangrijk vind om kwaliteit te kunnen leveren, volgde ik nog een opleiding tot stress- en burnout coach bij YourCoach in Gent. Tijdens deze opleiding werden methodieken aangeleerd om cliënten met stress te leren omgaan en dit om te zetten in positieve energie. Omdat de doelgroep kinderen mij altijd heeft aangesproken volgde ik nog een opleiding kindercoach, waar het belangrijk is om zich te focussen op de kwaliteiten van de kinderen en hun ouders. Verschillende thema's kwamen aan bod zoals faalangst, leerstoornissen, pesten, omgaan met onzekerheid, mindfullness voor kinderen, omgaan met agressie, assertiviteit, ...

Momenteel volg ik de vierjarige opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Educatieve Academie in Berchem en ben ik mij aan het specialiseren in het geven van psychotherapie met assistentie van dieren.