Psychologische begeleiding en voedingsadvies
voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Doukje Sel

Hallo!

Mijn naam is Doukje Sel en ik ben kinder- en jongerenpsychologe in De Boomhut.

Mijn eerste ervaringen met het werken met kinderen en jongeren deed ik op als monitor op verschillende speelpleinen en als vertrouwensleerling op het KA Brasschaat. Sinds 2001 was ik altijd op één of andere manier actief in het jeugdwerk. Ik koos dan ook met volle overtuiging voor de studie Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.

In mijn laatste jaar op de Universiteit Gent deed ik stage (2008-2009) in een cognitief gedragstherapeutisch georiënteerd revalidatiecentrum. Tijdens mijn stage deed ik ervaring op met kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen. Ik behaalde tijdens mijn stage ook mijn basislevel Sherborne en deed op verschillende plekken ervaring op.

Ik werk sinds september 2009 deeltijds op het Provinciaal CLB Antwerpen, waar vanuit een handelingsgericht kader wordt gewerkt. Hier deed ik vooral ervaring op op het vlak van leer- en ontwikkelingsstoornissen, socio-emotionele problemen, leren studeren en studieloopbaanbegeleiding.

In juni 2010 startte ik ook in de groepspraktijk Oppad te Aalter, waar iedereen vanuit zijn kader samenwerkt. Hier deed ik individuele en gezinsbegeleidingen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Samen met Delphine en Els organiseerde ik verschillende info-avonden (faalangst, grenzen stellen, pubergedrag, ...) en een kleuterkamp.

In november 2012 verhuisde ik terug van Gent naar Kapellen. Ik moest hierdoor afscheid nemen van de groepsprakijk Oppad en besloot een praktijk te starten met de naam "De Boomhut" in de Grensstraat 128 te Putte-Kapellen. Verder ben ik ook lid van de Gemeentelijke Adviesraad Omtrent het Gezien, Opvoeding en Kinderopvang (GOKI) in Kapellen.

Omdat ik het belangrijk vind om steeds verder te groeien, volg ik momenteel de vierjarige Postgraduaat "Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie" aan de Universiteit Antwerpen. Buiten deze wekelijkse opleiding ga ik regelmatig naar een interessante studiedag die aansluit bij mijn werk.

Ik ben erkend door de Psychologencommisie (erkenningsnummer 862109679) en aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen zoals VVKP , BFP en VVCEPC.

Laura Vingerhoedt

Hallo!

Mijn naam is Laura Vingerhoedt en ik ben kinder- en jongerenpsychologe in De Boomhut. Samen met Doukje zal ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden doorheen hun groeiproces.

Mijn eerste contact met het werken met jongeren begon als vrijwilliger in jeugdhuis De Wapper in 2001. Hier kwamen jongeren een fijne tijd beleven buiten de schoolbanken. De idee om later met kinderen en jongeren te werken werd hierdoor versterkt waardoor ik overtuigd koos voor een opleiding psychologie.

In 2005 begon ik als vrijwilliger bij de AKABE-scouting als leidster. Dit is een scoutsgroep voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of mentale beperking. Hier worden activiteiten georganiseerd zoals: knutselen, zwemmen, koken, voetballen, ...

Momenteel ben ik als vrijwilliger aan de slag bij TEJO (Therapeuten voor Jongeren) te Antwerpen waar kinderen en jongeren gratis psychologische begeleiding/ondersteuning krijgen.

Ik ben in 2012 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als klinisch psychologe en heb in mijn laatste jaar (2011-2012) stage gelopen in het CLB voor kinderen van de basisschool. Tijdens deze stage kwam ik in contact met verschillende problematieken zoals leerstoornissen, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen,... waar ik samen met de ouders van het kind naar een oplossing zocht.

Mijn eerste werkervaring in 2012 was als leefgroepbegeleidster in een centrum voor integrale gezinszorg waar kinderen en jongeren, samen met hun ouders tijdelijk opgevangen worden. Naast de dagelijkse begeleiding en opvang stond ik in voor het diagnostische luik, namelijk het afnemen en verwerken van intelligentietesten. In 2013 was ik opvoedster/studiemeester op verschillende internaten. Hier kwam ik in contact met kinderen en adolescenten die naast studiebegeleiding ook sociaal-emotionele ondersteuning nodig hadden. Dit heeft mijn inzichten in psychologische begeleiding verruimd.

Sinds oktober 2013 volg ik de vierjarige postgraduaat "Integratieve Psychotherapie" aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie. Momenteel zit ik in het tweede jaar.

Ik ben erkend door de Psychologencommisie (erkenningsnummer: 842112408). Ik ben tevens aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen VVKP en BFP.

Wilma Bouterse

Hallo!

Mijn naam is Wilma Bouterse en ik ben diëtist en voedingsdeskundige in De Boomhut.

Ik heb altijd al interesse gehad om met kinderen en jongeren te werken. Mijn interesse werd versterkt tijdens het geven van zwemles aan jonge kinderen. Ik vind het geweldig om te zien hoe veel kinderen kunnen en willen leren en hoe zij zich ontwikkelen. Ik heb daarom twee jaar de lerarenopleiding gevolgd, maar kwam er in de loop van de tijd achter dat ik op een andere manier mensen wilde helpen.

Door mijn interesse in voeding, chemie, biologie en de medische wereld en hoe deze onderwerpen elkaar beïnvloeden, ben ik de opleiding tot diëtist gaan volgen. Hierbij komt ook voor een groot gedeelte het "onderwijzen" bij kijken, maar kan ik meer aandacht en een betere begeleiding geven die is afgestemd op de individuele behoeften van de kinderen en jongeren.

Mijn afstudeeropdracht bij de opleiding tot diëtist heb ik gedaan in het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis, waarbij ik onderzoek heb gedaan naar de behandeling en follow-up van kinderen met ondervoeding of een hoog risico op ondervoeding. Ik vond het belangrijk om zo een bijdrage te kunnen leveren in het verbeteren van dieetbehandelingen bij kinderen en jongeren, om hun herstel te ondersteunen.

Omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn, is het van groot belang dat zij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling goed verloopt. Als een kind niet voldoende, of te eenzijdig eet dan kan dit de ontwikkeling verstoren. Door voedingsproblemen op jonge leeftijd op te lossen, kun je verdere problemen op latere leeftijd beperken. Ik vind het daarom belangrijk om hierin ondersteuning te bieden vanuit mijn expertise. Omdat ieder kind uniek is, geef ik altijd een voedingsadvies dat is afgestemd op de persoonlijke behoeften. De behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en up-to-date, doordat ik steeds bijscholingen volg.

Ik ben lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten en ben aangesloten bij het RIZIV, met erkenningsnummer: 5-64088-64-601. Ik ben in Nederland geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici met KP-nummer: 19911544789.